Hromosvody a zemniče

 

logo_Elektrikar_po_ruce_30  PROČ SE CHRÁNIT PŘED ÚDEREM BLESKU

Pomocí hromosvodové soustavy je při úderu blesku energie svedena mimo objekt. Pokud hromosvod nemáte nebo hromosvodová soustava správně nefunguje, může dojít k vybití vlastní energie blesku přes elektroinstalaci nebo vodovodní instalaci vašeho domu, a tím Vám způsobit značné škody.

Pokud není hromosvodová soustava správně provedená a pokud nesplňuje funkční kritéria, může být taková hromosvodová soustava zdrojem větších škod než kdyby na nemovitosti nebyla žádná.

Proto je dobré chránit Vaše nemovitosti funkční hromosvodnou soustavou. Tato povinnost neplyne pouze za zákonných norem, ale v případě pojistné události způsobené bleskem, bude pojišťovna

vyžadovat revizní zprávu. Zpravidla ani nelze uzavřít pojistnou smlouvu bez platné revize. Kromě těchto základních o patření pojišťoven můžete také najít ve všeobecných podmínkách, že pojistník je povinen udělat taková opatření, aby případným škodám předcházel. Týká se v těch případech, kde výslovně revize nejsou nařízené.

Revize hromosvodové soustavy se provádí ve stanovených lhůtách , a to zpravidla ve 2 až 5 letých intervalech.

 

logo_Elektrikar_po_ruce_30  HROMOSVODY – INSTALACE

Na hromosvodovou soustavu vytvoříme projekt dle ČSN EN 62305, cenovou kalkulaci, nainstalujeme a provede výchozí revizi.

Kromě instalací nových hromosvodových soustav provádíme opravy (např. po úderu bleskem) a opravy po revizích.

 

Provádíme:

• projektování hromosvodů dle ČSN EN 62305

   (bez projektu nelze hromosvod realizovat)

• montáž nových hromosvodů

• montáž bezúdržbových hromosvodů (měď, hliník)

• opravy a rekonstrukce starých hromosvodových soustav

• uzemňovací soustavy včetně výkopových prací

• výškové práce pomocí horolezecké techniky

• revize hromosvodů, s možností vytvoření projektové dokumentace

 

logo_Elektrikar_po_ruce_30  HROMOSVODY – REVIZE

Revize hromosvodů se provádí podle norem ČSN 34 1390 a souboru norem ČSN EN 62305, podle data realizace.

Platnost ČSN 34 1390 byla ukončena dne 1.2.2009, od tohoto dne již nelze podle této ČSN 34 1390 navrhovat a realizovat hromosvody. Od 1.2.2009 je realizace pouze podle ČSN EN 62305.

V normách se účelem hromosvodů rozumí ochrana před účinky atmosférické a statické elektřiny, ochrana před bleskem a přepětím.